Privacybeleid

De informatie die verwijst naar de gebruikers, ontvangen door de eigenaar van het portaal, wordt met de grootste vertrouwelijkheid behandeld.

De eigenaar heeft de beveiligingsmaatregelen en niveaus van bescherming van persoonlijke gegevens die vereist zijn door Organische Wet 15/1999 van 13 december, Bescherming van Persoonsgegevens en de uitvoeringsbepalingen ervan, aangenomen.

Om toegang te krijgen tot sommige van de diensten die via de website worden aangeboden, moet u bepaalde persoonlijke informatie verstrekken. In overeenstemming met de bepalingen van organieke wet 15/1999 van 13 december, Bescherming van Persoonsgegevens en de ontwikkelingsreglementen, informeren wij u dat uw persoonlijke gegevens door het invullen van het contact- of reserveringsformulier opgenomen worden en blijven in een bestand van Apartur Marinas de Nerja SL om onze diensten te kunnen verlenen en aanbieden. Het bovengenoemde bestand is geregistreerd in het algemene register van het gegevensbeschermingsagentschap.

De persoon die verantwoordelijk is voor het bestand verplicht zich ertoe om te voldoen aan de geheimhoudingsplicht met betrekking tot de gegevens die in het bestand zijn opgenomen. Evenzo wordt de gebruiker op de hoogte gebracht van zijn / haar bevoegdheid om op elk moment het recht van toegang, rectificatie, annulering en, waar passend, oppositie uit te oefenen in overeenstemming met de bepalingen van de LOPD en andere voorschriften. Dergelijke rechten kunnen door de gebruiker worden uitgeoefend door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek, met een fotokopie van de bijgevoegde legitimeringsbewijs, gericht aan Apartur Marinas de Nerja S.L. Ctra. Malaga-Almeria Km 289.5 29780 Nerja (Málaga) of naar het e-mailadres: info@marinasdenerja.com